http://www.mediafire.com/?vq426vf348a3qu2

F6 Là mở Auto turn Vừa turn Vừa Sấy
F7 là tắt
Pass tải :dangcap 


Thông báo:Các Game Thủ Nên Chơi Game Điều Độ Để Giữ Gìn Sức Khỏe>