Bài viết mới:
Map Italy tường gạch là mod lại texture với file map riêng nên các bạn tải về và copy thư mục Cstrike đè vào mục game CS của các bạn ,sau đó tiến hành chơi,tên map là gì thì bạn vào mục map sẽ có file tênmap.bsp --------> 
Chúc các bạn giải trí vui vẻ

Link tải : http://googledrive.com/host/0B2dvK_pkExFAcl9sellJSzNaWEk/MapItalyGackNgoi.zip

Pass giải nén : cso
map cs 1.1, map, map csmap cs 1.1, map, map csmap cs 1.1, map, map csmap cs 1.1, map, map csmap cs 1.1, map, map csmap cs 1.1, map, map csmap cs 1.1, map, map csmap cs 1.1, map, map csmap cs 1.1, map, map cs

Facebook Google twitter
Từ khóa: map tường gạch