Bài viết mới:
https://drive.google.com/file/d/0ByFSLep92A48UWhjOTFkU2xaTHc/view?usp=sharing

tải về và làm như bình thường nhé các bạn

Facebook Google twitter
Từ khóa: config chống dật