Link http://www.mediafire.com/…/mfg9kijyey9yb…/MotMauXanhXanh.rar
Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trọe , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan


Không có văn bản thay thế tự động nào.
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Không có văn bản thay thế tự động nào.


Thông báo:Các Game Thủ Nên Chơi Game Điều Độ Để Giữ Gìn Sức Khỏe>