Config Rút Súng Nhanh + Nhân Vật Xanh đỏ
Link http://www.mediafire.com/f…/7cfaiss7rp6t66s/RutSungNhanh.rar
Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trọe , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan

Không có văn bản thay thế tự động nào.
Trong hình ảnh có thể có: văn bản

BẤM 1 LẦN VÀO QUẢNG CÁO ĐỂ NHẬN NHIỀU BẢN MOD, MAPS SKIN MỚI NHẤT CẬP NHẬT HÀNG NGÀY
Từ khóa: Config Rút Súng Nhanh + Nhân Vật Xanh đỏ