Link http://www.mediafire.com/file/d3fupxj4o1wvkt5/VFre5.rar
Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trọe , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan
Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người


Không có văn bản thay thế tự động nào.Không có văn bản thay thế tự động nào.
BẤM 1 LẦN VÀO QUẢNG CÁO ĐỂ NHẬN NHIỀU BẢN MOD, MAPS SKIN MỚI NHẤT CẬP NHẬT HÀNG NGÀY
Từ khóa: Config VFre5 - Súng lửa + máp sáng