Bài viết mới:
Video: https://www.youtube.com/watch?v=7WPLO1ZFkNg&feature=youtu.be

Link Tải : http://www.mediafire.com/…/2haur…/Skill.NguoiTinhMuaDong.rar
Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trợ , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan
Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trọe , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + danFacebook Google twitter
Từ khóa: Mod CS 1 1 - Người Tình Mùa Đông
Unknown
January 25, 2018 at 4:26 AM
/=ok
Unknown
January 25, 2018 at 4:27 AM
:v