Video: 


Link Tải : http://www.mediafire.com/…/Skill.DepTraiThiMoiCoNhieuDuaYeu…
Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trọe , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan
BẤM 1 LẦN VÀO QUẢNG CÁO ĐỂ NHẬN NHIỀU BẢN MOD, MAPS SKIN MỚI NHẤT CẬP NHẬT HÀNG NGÀY
Từ khóa: Mod CS 1.1 - Đẹp Trai Thì Mới Có Nhiều Đứa Yêu