Share âm thanh sex cs 11
giải nén ra xong copy mục sound vào cstrike vậy là xong

https://drive.google.com/file/d/1uo7H4eTDiJi34QA8FDc647Ny5qjOq4Pw/viewBẤM 1 LẦN VÀO QUẢNG CÁO ĐỂ NHẬN NHIỀU BẢN MOD, MAPS SKIN MỚI NHẤT CẬP NHẬT HÀNG NGÀY