http://www.mediafire.com/?4jrcf0bpgqos5cg 
25M
tải Về paste Vào Thư Mục Half-life 
giải Nén Chọn Yes to all
sau đó Vào Game Gõ Lệnh Exec sinhvienthachthat.net

Từ khóa: bản súng rồng