tay trái :    http://depzai.mediafire.com/?wektu1fuw9hcs51
 tay Phải:    http://mediafire.com/?wektu1fuw9hcs51 
Đối với tay phải: (firefox/chrome: lưu liên kết dưới dạng..)
hoặc các bạn có thể bấm vào nó rồi lưu những dòng chữ linh tinh đó thành v_deagle_r.mdl và save vào strike/model

Hướng Dẫn  : vứt vào thư mục strike/model chọn yes to all sau đó vào game đổi tay bằng lệnh "
setinfo lefthand "1" để đổi sang tay trái sẽ nhìn súng rồng