http://depzai.mediafire.com/download...9rzs5tiba956ed
các bạn tải về đổi tên thành itsItaly.wad cho vào thư mục strike
Thông báo:Các Game Thủ Nên Chơi Game Điều Độ Để Giữ Gìn Sức Khỏe!
Từ khóa: Map Cổ 1