http://www.mediafire.com/?kz3nz43xgnab5bf
tải về vào 
D:\LanGame\Half-Life 1.1 
và paste vào thư mục chứa đầu tiên của half-life
và giải nén để chơi