Maps  bunny dành cho các Pro Bunny 
Chép vào đường dẫn : E:\Games Offline\CS11\cstrike
Hoặc tùy theo máy tính của bạn

Thông báo:Các Game Thủ Nên Chơi Game Điều Độ Để Giữ Gìn Sức Khỏe!