tải về cho vào model và đổi tay nhé
tải tại đây

Từ khóa: aK 41 blue pro