NGHIÊM CẤM BẤT KỲ 1 THÀNH VIÊN NÀO CHỈNH SỬA Ở ĐÂY

Team GameTV :
 1. NGhĩa - http://www.mediafire.com/download/7ra5qhui5e61b5t/Nghia-LX.rar
Team Nhổn :
 1. MaBư - http://www.mediafire.com/download/87k15s5rut575bj/Mabu.rar
Team CSY :
 1. ChickenZero - 
  http://www.mediafire.com/download/ljervy6lf3eocnv/ChickenZero.rar
  Dũng Gà - http://www.mediafire.com/download/a9g2iscko2ws9a0/D.rar
  Ú Òa - http://www.mediafire.com/download/40tkv5756ex3egl/ú%20òa.rar
  NAM_CAO - http://www.mediafire.com/download/5daoq6cvauua1y7/NAM_CAO.rar
  NGƯỜI - BÁN - XÔI - http://www.mediafire.com/download/gjy2ujawwcx3zkv/Xôi%201.rar
  Chí Phèo - http://www.mediafire.com/download/czdmxaxvlx1scpv/chipheo.rar
  Lisf - http://www.mediafire.com/download/mlby85csnoronvg/Lisf%206.0.rar
  Hoàng Thiên - http://www.mediafire.com/download/oko2p1vnf9pu64g/HoangThien.rar
  Kim Đồng - http://www.mediafire.com/download/k5mzfih2d9i0d0c/KimDong.rar


Unknown
March 9, 2018 at 2:33 PM
ma bư giờ không thấy bắn nhỉ
Unknown
March 9, 2018 at 2:33 PM
ma bư giờ không thấy bắn nhỉ
nvhns
March 15, 2018 at 7:28 AM
mabu lấy vợ rồi bây giờ đi làm kiếm tiền nuôi vợ :3
Unknown
November 26, 2019 at 7:24 PM
cần mua ban mod giảm giật ạ
Unknown
November 27, 2019 at 3:58 PM
Bạn tải trên chuyên mục config có nhiều ko cần mua đâu, chủ yếu là bắn tốt