Show Hàng Cặp Skin Ak47 vs M4a1 Mới Mod
Skin Lửa Băng
Link Dowload :https://drive.google.com/…/0B7PwlU2VNvJ0NFI4a3FQb3RVd…/edit…
[[AD]]*Hải_ĐZ*
Ảnh của Mod CS 1.1 By Nguyễn Hoàng Hải.