Video: https://www.youtube.com/watch?v=7WPLO1ZFkNg&feature=youtu.be

Link Tải : http://www.mediafire.com/…/2haur…/Skill.NguoiTinhMuaDong.rar
Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trợ , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan
Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trọe , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan
Unknown
January 25, 2018 at 7:26 PM
/=ok
Unknown
January 25, 2018 at 7:27 PM
:v
Phan doãn thái
June 22, 2019 at 9:47 PM
Mua 42 44 sao v anh
Unknown
June 22, 2019 at 11:03 PM
42-44 chắc ko mua đc tự động rồi bạn