Config như không fix cho ae đi lừa kèo nhé
không mod
không map
không fps
Như bắn ko fix nhé....hỗ chợ auto duck+jum+ghìm tâm
Kích hoạt vẫn F1 như bình thường nhé!
http://www.mediafire.com/file/xkkq1r68lalrqsr/Cfg+Vip.rar

Unknown
July 14, 2019 at 11:30 AM
bác ơi có cả mã mua tiền ở đây ah. fix xóa giúp e mã
mua tiền với :((
Unknown
July 14, 2019 at 6:21 PM
lệnh mua tièn là gì thì bạn vào file config xóa dòng đó rồi lưu lại là xong nhé